KONFERENCE ALZHEIMER KADAŇ 2016
Vlajka ČR česky deutsch deutsch

Autor fotografií - Zdeněk Moravec

Konference STÁLE JSEM TADY: nefarmakologické přístupy v léčbě Alzheimerovy choroby se konala ve dnech 3.- 4. listopadu 2016 v KD Střelnice v Kadani s mezinárodní účastí přednášejících z Česka a Německa.

Konference byla uspořádána za finanční podpory Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Duchovním otcem konference se stal Dr. John Zeisel, americký odborník na dané téma, ředitel Hearthstone Alzheimer Centre. Ten navštívil Kadaň už v roce 2012, kdy odhaloval pamětní desku kadaňskému rodáku Hansi Zeiselovi, svému tatínkovi. A právě při této návštěvě vznikl nápad konferenci na toto téma uspořádat.

Zaregistrovalo se přes 160 účastníků, kteří vyslechli 12 přednášek, zúčastnili se 8 workshopů a prohlédli si stánky 9 zúčastněných firem, které se v dlouhodobých horizontech v nejrůznějších oblastech věnují zkvalitňování životů pacientů s Alzheimerovou nemocí.

Posluchači byli především sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, nemalou část tvořili i zdravotní sestry a ergoteraupeti. Jsou to odborníci, kteří pracují v domovech pro seniory, diakoniích, domovech s pečovatelskou službou nebo hospicích.
Konference přilákala i přes 40 účastníků ze Saska, kteří k nám přijeli svozovým autobusem.

Velký dík za úspěšný průběh konference patří všem zúčastněným – posluchačům i přednášejícím. Bylo báječné pozorovat, jak se navazovala nová přátelství a sdílely se poznatky z obou stran hranice.

Velké poděkování patří také partnerům konference - Asociaci poskytovatelů sociálních služeb a Městské správě sociálních služeb.

Veškeré informace o konferenci naleznete zde na našich stránkách, prezentace přednášek a fotogalerii.

 

© 2016 - 2017 Kulturní zařízení Kadaň, p.o. * design a tvorba stránek Blig s.r.o.