KONFERENCE ALZHEIMER KADAŇ 2016
Vlajka ČR česky deutsch deutsch
právě se nacházíte › úvodní strana přednášející

Přednášející

John Zeisel, Ph.D., prezident Hearthstone Alzheimer Care, Ltd., která provozuje domovy pro lidi s Alzheimerovou chorobou ve Woburn a Marlborough, Massachusetts, USA, propagátor rozvoje nefarmakologické péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a autor knihy I’m Still Here

Pavla Hýblová, nezávislá lektorka a odborná konzultantka ve zdravotních a sociálních službách v oblasti péče o seniory a seniory s demencí. Je jedním ze zakládajících členů České alzheimerovské společnosti, kde je v současnosti ve správní radě. Je také externí konzultantkou ombudsmana.


MUDr. Jiří Neumann, přednosta Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov a člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP


PhDr. Lenka Motlová, odborná asistentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě, kde se na Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd věnuje výuce sociální práce, odborné praxi a supervizi. Dlouhodobě se zabývá sociální prací se seniory, aktivizačními činnostmi, terapiemi a nefarmakologickými přístupy se zaměřením na canisterapii, arteterapii a trénování paměti. Předmětem jejího zájmu jsou aktivity a terapie za asistence zvířat, analytická psychologie a jungovská psychoterapie.


doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., lékař, výzkumný pracovník pracoviště: Léčebná péče: Oddělení kognitivních poruch VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch. Člen Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP – zakládající člen.


PharmDr. Monika Kopřivová, zakladatelka webu Babičkářství.cz, autorka knih Babičko, vyprávěj a Dědečku, vyprávěj a tvůrce společenské hry pro seniory Jak to tenkrát bylo. Dlouhodobě se zajímá o život seniorů a mezigenerační vztahy.


Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., výzkumný pracovník CELLO, specializuje se na kvalitu dlouhodobé péče pro seniory. Ve své doktorandské práci se zaměřila na problematiku hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace. Po stáži na Institutu Gerontologie při Wayne State University v Detroitu, Michigan (USA) stála u zrodu metodiky sloužící k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí pro osoby s pohybovým omezením (SEMAFORhome). Je autorkou/spoluautorkou několika odborných publikací a příležitostně přednáší.


Mgr. Anna Beránková, doktorandka speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze, kde nadále pokračuje v doktorandském studiu. V CELLU koordinuje česko-rakouský výzkum dlouhodobé péče, který mapuje zařízení dlouhodobé péče o seniory na území České republiky a Rakouska.


Dr. Petr Veleta, M.A., absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž na London School of Contemporary Dance, HAMU - obor choreografie a FTVS UK v Praze - doktorandské studium kinantropologie. .Je členem mezinárodní rady pro tanec CID UNESCO. Pracuje jako asistent režie opery Národního divadla v Praze. K dalším aktivitám patří taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením a zdravotně postižené osoby. Terapii provádí v České republice i v zahraničí v rámci programů a projektů České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra v Praze 8 a Peter´s Dance Centre Prague.


Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb - Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. www.helppes.cz.


Dr. med. Ursula Sottong, vedoucí odborného pracoviště pro demenci; lékařka, vědecká pracovnice v oblasti zdravovědy, instruktorka v oblasti paliativní péče / „Silviahemmet“ školitelka.


Eva Helms, Rodinná iniciativa Radebeul / předsedkyně spolkové iniciativy Demence Sasko z.s.


Dipl.-Medieninf. Claudia Loitsch, Technická univerzita Drážďany, Fakulta Informatiky a Institut aplikované informatiky, profesura pro interakci člověka s počítačem.


Angelika Würzburg, Diakonie Aue / Schwarzenberg z.s., vedoucí odborného pracoviště Pomoc seniorům.

© 2016 Kulturní zařízení Kadaň, p.o. * design a tvorba stránek Blig s.r.o.